Hangzhou Huixin Electronic Technology Co., Ltd

Tel:0571-88519697
         13018924771
Web:   www.hzhuixinkj.com
Address:2F West, Building 8,Landu High-tech Park, No. 5, Yaojia Road, Liangzhu Sub-district, Yuhang District, Hangzhou City

Hangzhou Huixin Electronic Technology Co., Ltd
MAIL:  hzcylpcb@163.com


TEL:  0571-88519697 / 13018924771
Address:  2F West, Building 8, Landu High-tech Park, No. 5, Yaojia Road, Liangzhu Sub-district, Yuhang District, Hangzhou City
Home      About us       Products         Production process      News          Contacts  us